Союз Производителей Соковой Продукции Украины

Новости


 

Асоціація "Союз виробників Сокової продукції України" створена з метою об'єднання зусиль окремих виробників для ефективного вирішення проблем сокової промисловості і розвитку ринку соків і сокових продуктів. Діяльність Асоціації спрямована на взаємодію виробників галузі з органами державної та місцевої влади, з громадськими організаціями, сприяння забезпеченню населення високоякісними соками і соковими продуктами, недопущення недобросовісної конкуренції на ринку соків.

Учасниками Асоціації є провідні компанії, які працюють на ринку сокової продукції і пакувальних матеріалів України.

Асоціація є некомерційним господарським об'єднанням, діяльність якого базується на принципах добровільності, рівноправності учасників, самоврядування, законності та гласності.

Участь в Асоціації сприяє встановленню і підтримці взаємної довіри, контактів керівників і фахівців підприємств і організацій галузі, надійності і доброчесності, ділового партнерства для більш успішного ведення бізнесу.

Ми переконані в тому, що тільки спільна робота всіх учасників ринку сокової продукції дасть можливість ефективного вирішення проблем галузі, формування прозорих умов роботи, заснованих на принципах відкритої і чесної конкуренції. Тому, Асоціація зацікавлена в розширенні складу своїх учасників. Членство в Асоціації є відкритим. Будь-яке підприємство чи організація може подати заявку на вступ до Асоціації. Основний критерій – прагнення зробити свій внесок у вирішення завдань щодо зміцнення та розширення сокового ринку України.

Цитата дня

 

Где мир и любовь, там все друзья.